Cumhuriyet Mah. Sahil Sok. No:23 48700 Icmeler

Tel: +90 252 455 24 48

Fax: +90 252 455 34 82

verde@velahotels.com

Cumhuriyet Mah. Kenan Evren Blv. No:11 48700 Icmeler

Tel: +90 252 455 32 55

Fax: +90 252 455 32 64

info@velahotels.com